Välkommen till Hjälmarens Sjötjänst AB!

Se våra tjänster här

Tjänsterna vi erbjuder:

Muddring

Muddrar med en gripskoppa.

Pålning

Pålar med det matrial du önskar.

Bogsering

Bogsering och sjötransport.

Sonar

Sonarkörning för bottenkartotering, sök efter vrak och grund.

Sprängning

Spränger och spräcker sten ovan och under vatten.

Dykning

Dykbesiktning och bärgning.

Ekolodsmätning

Mäter djupet runt t.ex. din brygga.

Tillstånd

Behjälplig i ansökaningsförfarande eller fullständig handläggning.

Sjötranssport

Max 16 ton.

Sjötaxi

Sjötaxi på Hjälmaren. Max 8 pers.

Annat

Beskriv ditt behov.

KONTAKT
w