Välkommen!

Vi erbjuder diverse hantverkstjänster som pålning, ekolodsmätning och sten-sprängning på Hjälmaren.

Våra Tjänster vi erbjuder

Muddring
Muddrar med en gripskoppa.
Pålning
Pålar med det material du önskar.
Bogsering
Bogsering.
Sonar
Sonarkörning för bottenkartläggning, sök efter vrak och grund. Ekolodsmätning Mäter djupet runt t.ex. din brygga.
Sprängning
Spränger och spräcker sten ovan och under vatten.
Dykning
Dykbesiktning och bärgning.
Tillstånd
Behjälplig i ansökningsförfarande eller fullständig handläggning.
Sjötransport
Sjötransport. Max 16 ton.
Sjötaxi
Sjötaxi på Hjälmaren. Max 8 pers.
Annat
Vid andra behov, vänligen beskriv det i ditt meddelande.

Före och Efter bilder

muddring före
muddring efter
brygga före
brygga efter